Kontakt

+385 (0)91 755 2361

Radno vrijeme

Petak: 8:00 - 15:00

Pošaljite nam e-mail

info@formaprint.hr

Grafičke datoteke za tisak

Upute za pripremu pdf datoteke za tisak

Za tisak je potrebna datoteka s postavljenim oznakama reza (crop marks) i definiranim napustom (bleed) *
U slučaju da datoteka nema sadržaj koji seže do ruba dokumenta, moguća je i datoteka bez oznaka reza i napusta.

Brze postavke na koje treba obratiti pozornost

Svi fontovi moraju biti uključeni u dokument, ili tekst treba pretvoriti u krivulje.
Vrsta fonta čitljiva i jasna.
Ispravan izgled stranice.
Rubovi su jasno definirani.
Grafički predložak nalazi se u pravim dimenzijama odabranog formata.


Što su oznake reza (crop marks)?
Oznake reza (crop marks) su ispisane linije koje označavaju gdje se papir mora odrezati, da bismo dobili konačni proizvod ispravne veličine.
Moramo li oznake reza (crop marks) nacrtati ručno?
Ne. Svaki program namijenjen pripremi tiska ima mogućnost automatskih oznaka reza pri kreiranju pdf datoteke za tisak. U tom slučaju veličina dokumenta mora biti postavljena na točnu veličinu konačnog proizvoda. Npr. ako će izrezan format naše posjetnice biti veličine 85×54 mm, moramo tako postaviti i dokument.
 

Moramo li napraviti impoziciju? (impozicija – poredanje npr. 16 jednakih posjetnica na veličinu A3 papira)
Ne. Sve impozicije prave se automatski na našem workflow-u. Ako sami radite impoziciju velika je vjerojatnost da ćemo je mi morati ponovo postavljati.

Što je napust (bleed) i čemu služi?
Ako vaš dokument sadržava elemente koji sežu do samog ruba, morat ćete upotrijebiti napust. Tajna je u tome da se element postavlja preko ruba samog dokumenta, gdje će biti prerezan. Napust se mora primijeniti na svim elementima koji se dotiču ruba. Napust se dodaje dokumentu da se ne desi odmak kod rezanja.

Zašto moramo uvažavati udaljenost od rubova dokumenta (margin)?
Svi elementi u dokumentu (osim elemenata s napustom) moraju biti udaljeni od ruba minimalno 3mm, dakle unutar sigurnog područja. To se radi zbog toga što pri rezanju može doći do minimalnog odstupanja od predviđene linije reza pa tako osiguramo da će svi važni elementi ostati na konačnom rezanom proizvodu.

Da li moramo elemente pretvarati u CMYK format boje?
Ne. Pretvaranje iz RGB-a u CMYK radi se automatsko na našem workflow-u.
Raster teksta i vektorske grafike trebao bi biti 1200 dpi.

Kakva mora biti kvaliteta slika (rezolucija) u PDF datoteci pripremljenoj za tisak?
Preporučujemo da sve slike spremite u rezoluciji 300dpi.
 

Probni ispis
Ako su boje vašeg ispisa od velike važnosti, predlažemo da naručite probni ispis, kako biste bili sigurni da ispunjava vaše zahtjeve ili možete prilagoditi grafiku ispisa u skladu s tim.